ศรแดง“ความสุขปลูกได้ Field Day 2019”

“อีสท์ เวสท์ ซีด” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเมล็ดพันธุ์ผักครองแชมป์อันดับ 1 บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เข้าถึงเกษตรรายย่อยมากที่สุดจากการจัดอันดับโดยมูลนิธิการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

เหลืองอร่าม

พร้อมเปิดบ้านโชว์นวัตกรรมแห่งความทุ่มเท ในงาน “ความสุขปลูกได้ Field Day 2019”ที่มุ่งพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก ด้วยการนำเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์จากยุโรปผสมผสานกับประสบการณ์ในการผลิตพืชผักเขตร้อนของเอเชีย คว้าตำแหน่งบริษัทเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่ง ที่เข้าถึงเกษตรรายย่อยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SSEA) จากการจัดอันดับโดยมูลนิธีการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์

มูลนิธิการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ เป็นองค์กรอิสระ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ มุ่งเน้นความเป็นผู้นำและแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าแก่วงการเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและไปสู่ความสำเร็จ โดยมีเกณฑ์การประเมินและให้คะแนน 7 ด้าน ได้แก่

  1. การปกครองและกลยุทธ์องค์กร (Governance & Strategy)
  2. ทรัพยากรทางพันธุกรรม (Genetic Resources)
  3. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
  4. การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
  5. การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Production)
  6. การตลาดและการขาย (Marketing & Sales)
  7. การสร้างศักยภาพ (Capacity Building)

นอกจาก อีสท์ เวสท์ ซีด ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้บรรลุก้าวสำคัญของการเป็น “Green Company” ซึ่งเราเป็นรายแรกในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงงานผลิต โดยดำเนินการติดตั้งแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 774 แผง บนหลังคาโรงงาน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 364,500 กิโลวัตต์ต่อปี และข้อดีของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คือช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยเฉลี่ย 658 กิโลกรัมต่อวัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้วันละ 4 ต้น

อีสท์ เวสท์ ซีด เดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรทั่วโลก การันตีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพื่อเกษตรกรรายย่อย ด้วยการเปิดบ้านโชว์นวัตกรรม ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงาน “ความสุขปลูกได้ Field Day 2019” วันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี ในงานนี้ ทุกท่านจะได้พบกับสายพันธุ์พืชผักที่ตอบสนองความต้องการการบริโภคของคนในภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น พืชผักพื้นบ้านในประเทศไทย พืชตระกูลแตง บวบ มะระ ที่ปลูกในเวียดนาม อินเดีย ข้าวโพดที่ปลูกในอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

กลุ่มผักใบที่น่าสนใจ เช่น ผักกาดฮ่องกงสามารถรับประทานสดโดยไม่เหม็นเขียว  หรือผักกาดใบแฉกสีม่วงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

พืชผักแปลกๆ อาทิเช่น ผักเกล็ดน้ำแข็ง บวบเหลี่ยมมินิ และมะเขือเทศฟักทอง

เทคโนโลยี I-Smart Farm ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์ เข้ามาควบคุมอุณหภูมิในการเจริญเติบโตของพืชในโรงเรือน

อุโมงค์ผักแห่งความสุขที่ยาวที่สุด ชมเขาวงกตดาวเรืองสุดตระการตา ชิมเมนูผักพื้นบ้านมากคุณประโยชน์ ช้อปเมล็ดพันธุ์ศรแดง และแชร์ภาพประทับใจ