งานครบรอบ 11 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (19 ปี รวมผลคนข่าวเกษตร)

งานครบรอบ 11 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (19 ปี รวมผลคนข่าวเกษตร) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ”เกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามสมาคมฯ ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน และผู้ประกอบการทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้กิจกรรมเกิดขึ้นได้และสำเร็จลุล่วงไปด้วยอย่างดียิ่ง หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขออภัยและขอน้อมไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณอีกครั้งจากใจคณะกรรมการและคณะทำงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯกันอีกในโอกาสต่อไป