ธ.ก.ส. “ทวีรัก99” ชวนเกษตรกร  ฝากเงินสงเคราะห์รายบุคคลคุ้มครองสูงถึง 2 แสนบาท

ธ.ก.ส. ผุดโฆษณา “ทวีรัก99” ชวนเกษตรกร 
ฝากเงินสงเคราะห์รายบุคคลคุ้มครองสูงถึง 2 แสนบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตกร ซึ่งปัจจุบันทำงานหนัก และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และสุขภาพ จึงผุด โฆษณาตัวใหม่ ธกส ทวีรัก99 ชวนเกษตกร ฝากเงินเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองชีวิตสูงถึง 200,000 บาท 
กรมธรรม์ฝากเงินสงเคราะห์ ธกส ทีวีรัก99 นั้น เป็นกรมธรรม์ฝากเงินสงเคราะห์รายบุคคล คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ และใน กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา จะได้รับเงินผลประโยชน์ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ โดยส่งชำระเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับอายุ ณ วันขอฝาก ในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด
โดยเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร อายุ 20 – 60ปีบริบูรณ์ สามารถส่งเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตได้แล้ว เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี บริบูรณ์ เริ่มส่งตั้งแต่อายุน้อยยิ่งคุ้ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2555-0555 หรือ www.baac.or.th
ลิ้งค์โฆษณา : https://youtu.be/9V4ojP1ghYk