คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมเตรียมการจัดงานครบรอบ 11 ปี

  

คณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ประชุมเตรียมการจัดงานครบรอบ 11 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (19 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร) ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 11 ปีสมาคมฯ และเพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน สมาชิก และผู้มีอุปการคุณได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร