พาณิชย์เตรียมเปิดขายข้าวล็อตสุดท้าย 2 ล้านตัน

“พาณิชย์”เปิดประมูลข้าวล็อตสุดท้ายมิถุนายนนี้ ปริมาณ 2 ล้านตัน ออกทีโออาร์ 4 มิถุนายนและให้ยื่นซองราคา 14-15 มิถุนายนนี้  ยันมีมาตรการควบคุมไม่ให้ข้าวเข้าสู่ตลาดบริโภค
muj
นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์   อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  บอกว่า  กรมฯจะออกประกาศเงื่อนไขการประมูล หรือ ทีโออาร์   สำหรับข้าวสารที่เหลือในสต๊อกรัฐบาล ปริมาณกว่า 2 ล้านตัน   แบ่งเป็นข้าวกลุ่ม 2  ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 1.5 ล้านตัน และกลุ่ม 3  ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 5 แสนตัน   ซึ่งถือเป็นข้าวล็อตสุดท้ายที่จะนำมาเปิดประมูล โดยร่างทีโออาร์น่าจะออกได้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และเปิดชี้แจงทีโออาร์  วันที่ 5 มิถุนายน และจะประกาศผู้ผ่านคุณ สมบัติวันที่ 14 มิถุนายน

เมื่อได้ผลสรุปการประมูลแล้ว   กรมฯจะนำผลการประมูลเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. เพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยหากขายได้หมดก็จะทำให้ไม่เหลือข้าวอยู่ในสต๊อกรัฐบาลอีกต่อไป  แต่ถ้าไม่หมดก็จะนำมาเปิดประมูลอีกครั้งจนกว่าจะหมด   แต่มั่นใจว่าน่าจะเปิดประ มูลขายได้หมดภายในปีนี้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สำหรับการตรวจสอบและติดตามข้าวที่ประมูลไปนั้น นบข. ได้ให้ความสำคัญในการกำกับ ดูแล และยืนยันว่าหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ มีมาตรการควบ คุมการรั่วไหลสู่การบริโภคของคน   โดยองค์การคลังสินค้า  และองค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร  มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการชี้แจง ขั้นตอนการขนย้ายข้าว   การนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่กำหนด มีการตรวจสอบและติดตามทุกขั้นตอน  หากพบว่าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา