Home ข่าว วิสาหกิจชุมชนเกาะทวดฯ จับมือ แม็คโคร ฝ่าโควิด-19 ส่งผักปลอดภัย ส้มโอดัง จากชาวสวนและโรงเรียนในพื้นที่ ขึ้นห้าง