Home ข่าว เครือเบทาโกร เดินหน้าขยายโครงการ BETAGRO ตั้งเป้า “ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ 100,000 กิโลกรัม สู่ชุมชนทั่วประเทศ”