บรรยากาศ อบรม หัวข้อ “การขายสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์”

บรรยากาศ อบรม หัวข้อ “การขายสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์” จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อิมแพค ภายในงาน ” Sima Asean Thailand 2017 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 8 กันยายน 2560