ไทย-กัมพูชาจับมือคุมเข้มเฝ้าระวังศัตรูพืช

ที่โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือร่วมมือด้านกักกันพืชไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.62 ซึ่งเป็นการประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านกักกันพืชอย่างเป็นทางการครั้งแรก ระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีท่าน H.E.Ngin Chhay, DelegateOf Royal GovemmentOf Cambodia, Director General of the General Directorate of Agriculture เป็นหัวหน้าคณะโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความร่วมมือด้านกักกันพืชระหว่างหน่วยงานกักกันพืชของไทยและกัมพูชา ส่งเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชให้สอดคล้องรองรับการเป็นตลาดเดียวในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการเฝ้าระวังศัตรูพืชอาจติดมากับการค้าระหว่างประเทศ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่ด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ เป็นการจับมือคุมเข้มเฝ้าระวังศัตรูพืชหวังสร้างเครือข่ายเข้มแข็งด่านพรมแดนตรวจพืช 2 ประเทศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่มีระยะทางกว่า798 กิโลเมตร จากตัวหวัดตราด ถึง จังหวัดอุบลราชธานี มีด่านตรวจพื้นพื้นตั้งอยู่ 7 ด่าน ครอบคลุมผ่านแดนถาวรทั้ง 6 แห่ง และจุดผ่อนปรน 9 แห่ง รวม 15 แห่งนับว่าทั้งสองประเทศมีช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันเป็นจำนวนไม่น้อยดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเข้ามาของศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะเมื่อการค้าสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมูลค่าการค้าขายชายแดนโดยรวมอยู่ประมาณ140ล้านบาท/วัน การนำเข้าสินค้าที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว 9 ชนิดได้แก่ พริก ,ผลสดของพืชตระกูลส้ม, เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ,กล้วย,หัวมันฝรั่ง, เมล็ดข้าวโพด, มันสำปะหลัง,สบู่ดำ, มะม่วงแก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่การติดเข้ามาของศัตรูพืชที่สำคัญระหว่างกันได้จึงจับมือเฝ้าระวังศัตรูพืชร่วมกัน