ประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหาสมาคมฯ

ประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหาสมาคมฯ

                  

ประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหาสมาคมฯ

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561   นายถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ประธานเปิดประชุมคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ.ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์