“แย้ม จันใด” ปั้น OTOP ยโสธร “แม่แย้มหมอนขิด” สู่ “ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง”

   

ธุรกิจเอสเอ็มอี small and medium enterprise (SMEs) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ค่อนข้างมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากในปัจจุบัน แต่ละรายต่างหาช่องทางการตลาดที่สามารถกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้ ถือเป็นกลยุทธ์ในการผลักดันสินค้าให้อยู่ต่อไปได้ ดังธุรกิจ “แม่แย้มหมอนขิด” จ.ยโสธร ผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยกระดับจากเอสเอ็มอีชุมชนจนสามารถเข้าไปขายผ่าน “ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง” บริษัทในกลุ่ม “ซีพี ออลล์” และยังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนหลายล้านบาทต่อปี

“แย้ม จันใด” หรือที่ชาวบ้านเรียก “แม่แย้ม” เจ้าของแบรนด์ “แม่แย้มหมอนขิด” เล่าให้ฟังว่า บ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร บ้านเกิดของตน เป็นแหล่งผลิตหมอนขิดที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทำหมอนขิดจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคน ทำให้ชีวิตตนผูกพันกับหมอนขิดมาตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นเริ่มรับจ้างทำเป็นอาชีพส่งลูกเรียน กระทั่งปี 2542 ได้หันมาผลิตหมอนขายเองด้วยการจ้างคนในชุมชน ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เมื่อบุตรชายคนโตสำเร็จการศึกษาได้เข้ามาช่วยกิจการในปี 2559 จึงเริ่มนำผลิตภัณฑ์หมอนขิดเข้าไปจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

“คนนิยมซื้อหมอนขิดไปเป็นของตกแต่งบ้าน ของรับไหว้ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลศรีฐาน สร้างรายได้กว่า 4-5 แสนบาทต่อเดือน คาดว่ารายได้ในปี 2561 จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% เพราะเราจะเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น เช่น ส่งไปขายที่ตลาดไอยรา จังหวัดปทุมธานี ส่งขายไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ และปัจจุบันมีการส่งออกไปขายยังประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกาด้วย”

“กฤษณพงษ์ จันใด” ลูกชายผู้สืบทอดกิจการแม่แย้มหมอนขิด บอกว่า การฝากขายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ทำให้ยอดขาย “แม่แย้มหมอนขิด” ดีขึ้น โดยเริ่มแรกมีสินค้าเข้าไปฝากขาย 2 แบบ กระทั่งผลตอบรับดี ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ฝากขายในตอนนี้รวม 7-8 รูปแบบ ที่ขายดีที่สุดเป็นเบาะรองนั่ง หมอนรองคอ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะขายดีมาก ทั้งนี้ ในการผลิตที่ผ่านมามีทีมงานของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตที่ได้มาตรฐาน การเก็บสต๊อกสินค้า รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย

“อำภา ยงพิศาลภพ” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บอกว่า ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทของซีพี ออลล์ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้ก้าวสู่ธุรกิจการค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ Shop@24.com เว็บไซต์ 24catalog.com เว็บไซต์ amulet.com แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50,000 รายการ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังจัดให้มี store hub ฝากส่งสินค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กว่า 9,000 รายการ “แม่แย้มหมอนขิด” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการพัฒนาดีขึ้นมาตลอด 2 ปีที่เข้ามาฝากขายตรงกับหลักการตามที่ตั้งไว้ คือ 1.ต้องมีคุณภาพที่รับประกันด้วยแบรนด์ซีพี ออลล์ 2.สามารถอยู่ในกระแสนิยมของตลาดได้ 3.มีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดทั่วไป 4.มีราคาที่เหมาะสม

“เราพยายามทำงานร่วมกันกับเอสเอ็มอี เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการและนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 2 ล้านคน ตลาดใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าความสวยความงาม เฉลี่ยการช็อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ทั้งหมด ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,500 บาท/คน/ครั้ง ในระบบออร์เดอร์ที่เป็นแค็ตล็อกจะลดหลั่นลงไปอยู่ที่ประมาณ 700 กว่าบาท/คน จำนวนที่ซื้อประมาณ 2.5-3.5 ชิ้น/ครั้ง/คน”

นับเป็นโอกาสและแนวทางการค้าขายอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่จะนำสินค้าเข้ามาฝากขายผ่าน “ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ : อ่านเพิ่มเติม : https://www.prachachat.net/local-economy/news-176559