อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้นำเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) โชว์ “นวัตกรรม ศรแดงข้าวโพดหลากสี”

อีสท์ เวสท์ ซีด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และผู้นำเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) โชว์ศักยภาพ  “นวัตกรรม ศรแดงข้าวโพดหลากสี” เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่ง “ข้าวโพด” นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและยังมีมูลค่าทางการค้าต่อไทยเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้กลุ่มพืชข้าวโพดที่สำคัญของไทย มี 4 ชนิด คือ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ และข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่ง  ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว   มีพื้นการปลูกกว่า 500,000 ไร่ และเก็บผลผลิตได้มากกว่า 900,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ประเทศไทย มีพื้นที่การปลูกและผลผลิตข้าวโพดทั้ง 2 ชนิด ติด 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และฮังการี่ และไทยผู้ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย พื้นที่การปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นหลักคือภาคหนือ เช่นเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร ในส่วนของภาคกลาง  มีจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา หนองคาย ศรีสะเกษ นครพนม และภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา

ซึ่งผลผลิตข้าวโพดจากพื้นที่เหล่านี้จะถูกแบ่งไปยังตลาดที่สำคัญ 2 แห่ง คือ ตลาดบริโภคและตลาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งถ้าพิจารณาราคาผลผลิตข้าวโพดทั้ง 2 ชนิดในตลาด จะเห็นได้ว่าราคาตั้งแต่ต้นปีกิโลกรัมละ 15 บ. ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ราคาสูงสุดเพียง 12 บ. เท่านั้น นั่นแสดงถึงความต้องการใช้ข้าวโพดในการบริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นและยังมีแน้วโน้มตลาดในทางที่ดี


นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  เผยถึงความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวของเกษตรกรในประเทศไทยต่อปี จำนวน 900 ตัน คิดเป็นมูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดรวม 600 ล้านบาท  ซึ่งแบ่งเป็นข้าวโพดหวาน 55% และข้าวโพดข้าวเหนียว 45% ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้ว  และทนทานต่อโรค ยังช่วยในการลดต้นทุนในให้กับเกษตรกรแลั้ว และตอบโจทย์ในเรื่องการตลาดและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ อีสท์ เวสท์ ซีด ในฐานะผู้พัฒนาสายพันธุ์พืชผัก และเป็นเจ้าแรกที่พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม และนำเสนอเป็นสายพันธุ์การค้าออกสู่ตลาด “นวัตกรรม ศรแดงข้าวโพดหลากสี” ขึ้น เพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพในความเป็นผู้นำเรื่องสายพันธุ์ข้าวโพด ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของ คุณภาพผลผลิต ความทนโรค และคุณภาพการกิน โดยงานนี้ศรแดงได้แสดงสายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมากกว่า 30 สายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่น่าจับตามองและเป็นไฮไลท์อยู่ 7 สายพันธุ์ ได้แก่


ข้าวโพดข้าวเหนียว 3 สี พันธุ์แฟนตาซี 35 ซึ่งเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง คือ เมล็ดมี 3 สี ขาว ม่วง และเหลือง เมล็ดเรียงเต็มฝัก ฝักมีขนาดใหญ่ เปลือกสีเขียวหุ้มถึงปลายฝัก น้ำหนักดี ติดฝักสม่ำเสมอ ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตต่อไร่สูง รสชาติเหนียวนุ่ม จุดเด่นที่สำคัญคือสามารถเก็บไว้ได้นานโดยเมล็ดไม่แข็ง และยังมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งสารแอนโทไซยานิน และ เบต้าแคโรทีน


ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์เหนียวทับทิม เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงทั้งฝัก มีลำต้นที่แข็งแรง โตเร็ว ฝักสีม่วงแดงเข้ม ติดฝักสม่ำเสมอ เปลือกฝักปิดถึงปลายฝัก เมล็ดเรียงแถวตรงจนถึงปลายฝัก มีสารแอนโธไซยานินสูง รสชาติเหนียวนุ่ม แม้ทิ้งไว้ค้างคืนเมล็ดก็ไม่แข็ง


และข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์สวีทไวท์ 25 พันธุ์นี้ถือว่าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวหวานที่เป็นอันดับหนึ่งของตลาด โดยฝักมีรสชาติ เหนียว นุ่ม หวาน มีเมล็ดหวานปนอยู่ 25% โดยสามารถทิ้งค้างคืนแล้วยังคงคุณภาพการกินได้ดี รสชาติอร่อย เมล็ดเหนียว นุ่ม ไม่แข็ง

ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์สวีทไวโอเล็ท เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีเมล็ด 2 สี สีม่วงและสีขาวผสมกัน ลำต้นแข็งแรง ฝักสีเขียวและเปลือกฝักปิดถึงปลายฝัก มีเมล็ดเรียงเต็มถึงปลายฝัก ฝักใหญ่น้ำหนักดี มีรสชาติเหนียม นุ่ม หวาน 25% ทิ้งค้างคืนไม่แข็ง เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งพันธุ์นี้ยังเป็นพันธุ์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูก


นอกจากข้าวโพดสายพันธุ์การค้าทั้ง 4 สายพันธุ์นี้แล้ว ศรแดงยังมีข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด และวางแผนแนะนำสู่ตลาด มั่นใจว่าสามารถสร้างความนิยมในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งมีสายพันธุ์เด่น 3 สายพันธุ์ คือข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 100% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในไทยที่ข้าวโพดข้าวเหนียวมีรสชาติหวานแบบ 100% เมล็ดมีสีขาว คุณภาพการกินหวานหอมเมื่อเทียบกับข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์อื่นๆ  ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสีขาว มีเมล็ดหวานปนอยู่ 43% คุณภาพการกินเหนียวนุ่ม หวาน

ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 3 สี ครั้งแรกอีกเช่นกันที่ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีเมล็ด 3 สี ขาว เหลือง และม่วง มีรสชาติหวานถึง 25% เมล็ดเรียงเต็มฝัก เปลือกหุ้มเต็มถึงปลายฝัก น้ำหนักดี ติดฝักสม่ำเสมอ ต้นแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง รสชาติเหนียวนุ่ม ครองใจเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม