สกท. สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2561

“สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย” จัดกิจกรรม’งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2561
นายถวิล สุวรรณมณี นายกคนใหม่ และนายดลมนัส กาเจ คนเก่าพร้อมกับสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมใจ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 ณ บริเวณห้องโถง อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกสื่อมวลชน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม รดน้ำ-ขอพรจากสื่อมวลชนอาวุโสและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ฯ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีไทยแล้ว ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ รดน้ำ ขอพรจากสื่อมวลชนอาวุโส ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเองอย่างอบอุ่นและขอขอบคุณหน่วยงา
นพันธมิตรหลายบริษัทนำอาหารมาร่วมกิจกรรมดีงามของสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ