กรมปศุสัตว์เผยจีนตอบรับเนื้อไก่ไทยล็อตแรกดีเกินคาด 

กรมปศุสัตว์เผยจีนตอบรับเนื้อไก่ไทยล็อตแรกดีเกินคาด 
เร่งผลักดันอีก 12 โรงงานให้รับการรับรองเพิ่ม คาดสร้างรายได้ปีละ 20,000 ล้านบาท
 
กรมปศุสัตว์ ระบุจีนรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกล็อตแรกของไทยแล้ว พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยในอาหารอย่างเข้มงวด พบเนื้อไก่ไทยผ่านเกณฑ์การตรวจสอบทั้ง 24 รายการ เร่งประสานทางการจีนเดินหน้ารับรองโรงงานเพิ่มอีก 12 แห่ง จากที่รับรองแล้ว 7 แห่งก่อนหน้านี้ เชื่อหากครบทั้ง 19 โรงงาน จะช่วยผลักดันมูลค่าส่งออกปีละ 20,000 ล้านบาท
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไก่สดล็อตแรกของไทยเดินทางถึงท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียบร้อยแล้ว โดยมีรองผู้ว่าสิบสองปันนา เป็นประธานในพิธีรับอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนรอรับอย่างคับคั่ง ทุกฝ่ายล้วนยินดีกับความสำเร็จในการเปิดรับเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ของไทยได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และถือเป็นครั้งแรกในการเปิดรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแช่แข็งและผลพลอยได้ (By-Product) จากเนื้อไก่สดของไทยเพื่อป้อนผู้บริโภคชาวจีน โดยหลังจากที่เรือบรรทุกสินค้ามาถึง สัตวแพทย์จากสำนักงานกำกับการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันแห่งชาติ หรือ AQSIQ ทำการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สำคัญประมาณ 24 รายการ เช่น โรคระบาดสัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ และสารตกค้างต่างๆ
“จากการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารโดย AQSIQ พบว่าเนื้อไก่ของไทยผ่านเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งเป็นที่พอใจของทางการจีนเป็นอย่างมาก กระบวนการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และแสดงให้เห็นว่าเนื้อไก่ของไทยมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากชาวจีนอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสำนักงานการขึ้นทะเบียนรับรองและหน่วยรับรองระบบงานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNCA ได้ให้การรับรองโรงงานไทยจำนวน 7 แห่งแล้ว ส่วนอีก 12 แห่งที่รอการพิจารณานั้น กรมปศุสัตว์ได้ประสานงานกับ CNCA ในการผลักดันให้เร่งตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงโรงงานตามที่ฝ่ายจีนได้แจ้งไว้หลังการเข้าตรวจ ขณะเดียวกันได้เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกโรงงานเดินหน้าแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของจีนให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้การรับรองโรงงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและผลพลอยได้จากเนื้อไก่สดให้มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และผลักดันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังตลาดใหม่ๆ และการส่งออกครั้งนี้ยังตรงกับนโยบาย One Belt One Road ของจีนที่ส่งเสริมการขนส่งสินค้าโดยกองเรือพาณิชยนาวีแม่น้ำโขงด้วย
“ผลิตภัณฑ์ไก่ที่มีคุณภาพของไทย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในมณฑลยูนนานและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันตลาดเหล่านี้ยังมีความต้องการทั้งส่วนของเนื้อไก่และ By-Product อาทิ เครื่องใน ขา และเท้าไก่ คาดว่าหากโรงงานได้รับการรับรองครบทั้ง 19 แห่ง จะสร้างรายได้ให้กับไทยประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี” น.สพ.สมชวน กล่าว
อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ถือเป็นสินค้าส่งออกสูงถึงร้อยละ 85 ของกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมด โดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เกษตรกรและสมาคมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากบราซิลและอเมริกา ขณะเดียวกัน หลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และยุโรป ยังอนุญาตให้โรงงานของไทยส่งออกผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกไปจำหน่ายได้