แปซิฟิคฯ เดินหน้าความร่วมมือ AEC ไทย – ลาว

  

แปซิฟิคฯ เดินหน้าความร่วมมือ AEC ไทย – ลาว

คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด คุณจรูญ อินทนาศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมเดินทางเปิดศูนย์บริการเมล็ดพันธุ์แปซิฟิค ประจำ สปป.ลาว เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯในการอำนวยความสะดวก งานบริการด้านต่างๆแก่ผู้แทนจำหน่าย ภาครัฐและเกษตรกรใน สปป.ลาว ซึ่งบริษัทสะไหม สุกกะเสริม ได้ตกลงทำความร่วมมือ จัดตั้งเป็นศูนย์บริการเมล็ดพันธุ์โดยท่านอำคา รัศมี หัวหน้าด่านศุลกากรมิตรภาพน้ำเหือง เป็นประธานเปิดงานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจำหน่าย ภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกร ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา