มะม่วงเบา ปลูกได้ทั่วไทย

 

 มะม่วงเบาถือเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองทางภาคใต้ของไทย นิยมปลูกและรับประทานมาแต่โบราณ มีปลูกกันมากตั้งแต่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อยลงไปจนถึง จังหวัดยะลา มีลักษณะพิเศษคือ ผลขณะยังดิบจะฉํ่านํ้า ให้นํ้าเยอะ รสชาติเปรี้ยวจัด

ผลสุก รสหวานปนเปรี้ยว นิยมนำไปแปรรูปหลายอย่าง เช่น มะม่วงกวน มะม่วงแผ่น ปั่นกับนํ้าแข็ง เติมเกลือป่นเล็กน้อย ใส่นํ้าเชื่อมพอประมาณ เป็นเครื่องดื่มในช่วงฤดูร้อนเพื่อคลายร้อน
เป็นมะม่วงที่ติดผลง่าย ดกเป็นพวงตลอดทั้งปี ลำต้นมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคแมลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรผู้ขยายพันธุ์มะม่วงขาย นิยมนำเอากิ่งมะม่วงสายพันธุ์อื่นมาเสียบยอดกับกิ่งมะม่วงพันธุ์เบากันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป ผลคล้ายกับมะม่วงกะล่อน หรือมะม่วงแอปเปิล แต่ขนาดของผลจะใหญ่กว่า ผลเมื่อโตเต็มที่จะประมาณผลส้มเขียวหวานทั่วไป เปลือกค่อนข้างหนา ติดผลเป็นพวง แต่ละพวงไม่น้อยกว่า 10-20 ผล เมล็ดเล็ก เนื้อเยอะ ผลดิบรสเปรี้ยวจัด เวลาปอกเปลือกเพื่อสับเนื้อผลจะมีกลิ่นเปรี้ยวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

ลักษณะดินที่เหมาะแก่การเพาะเป็นดินร่วนปนทราย น้ำและแสงแดดส่องถึงเกือบตลอดปีในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เช่น ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำต่าง ๆ ควรยกร่อง เช่นเดียวกับการปลูกไม้ผลอย่างอื่น ขนาดของร่องกว้างอย่างน้อย 6 เมตร ร่องน้ำกว้างอย่างน้อย 1.5 เมตร ความยาวของร่องขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ หลังร่องยิ่งยกได้สูงมากยิ่งดี รากจะได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย โดยการขุดตากดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือถ้าดินเหนียวมากให้โรยปูนขาวเสียก่อนจึงลงมือขุด ซึ่งปูนขาวจะช่วยแก้ความเป็นกรดของดิน และทำให้ดินไม่จับตัวกันแน่น เนื่องจากมะม่วงเบาไม่ชอบดินที่จับตัวกันแน่น

ในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ที่ป่า หรือที่ที่เคยเป็นไร่เก่า ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม  ปรับปรุงดิน โดยพรวนพลิกดินสัก 1-2 ครั้ง หรือจะกำจัดวัชพืช แล้วลงมือขุดหลุมปลูกเลย  ถ้าดินที่ปลูกนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงดินอีก ส่วนที่เป็นทรายจัดมีอินทรีย์วัตถุน้อย ให้ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพิ่มเติมลงในดิน หรือวัสดุที่พอหาได้ในท้องถิ่น เช่น มูลสัตว์ต่าง ๆ กระดูกป่น กากถั่ว เปลือกถั่ว เศษใบไม้ใบหญ้าที่ผุพัง เป็นต้น เพื่อให้ดินร่วนซุย การระบายน้ำ และอากาศของดินดี ทำให้ดินอุ้มน้ำดี เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงเบา  ส่วนการปลูกจำนวนเล็กน้อยตามบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย มีข้อที่ควรคำนึงอยู่สองประการคือ ความลึกของระดับน้ำในดิน และความแน่นทึบของดิน ที่บางแห่งระดับน้ำในดินตื้น เมื่อขุดลงไปเพียงเล็กน้อย น้ำก็จะซึมเข้ามา เวลาจะปลูกควรยกระดับดินให้สูงขึ้น เพราะระดับน้ำจะเป็นตัวคอยบังคับการเจริญเติบโตของราก เมื่อรากเจริญไปถึงระดับน้ำแล้ว จะไม่สามารถเติบโตลึกลงไปได้อีก แต่จะแผ่ขยายออกด้านข้าง ทำให้รากอยู่ตื้น ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เป็นผลให้ต้นมะม่วงเบาโตช้า แคระแกร็นและโค่น ล้มได้ง่าย ปัจจุบันมะม่วงเบาได้รับการจัดให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่พื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยก็เริ่มมีการนำไปเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น แต่ผลผลิตที่ออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้างในด้านรสชาติ ความหอม แต่ก็สามารถนำมาทำแช่อิ่ม หรือเป็นมะม่วงแปรรูปได้ดีเช่นเดียวกัน.

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์