ชาวโพธิ์สุวรรณพร้อมใจลงแขกตัดอ้อย สุดประทับใจเห็นความสามัคคีของคนนชุมชน

 นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ ลงแขกตัดอ้อยคุณภาพดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ณ บริเวณแปลงไร่อ้อยของนายอมฤต พิมพ์จันทร์ ต. ผือใหญ่อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

โดยมีนายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ว่าในสภาพปัจจุบันอ้อยโรงงานจัดเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยที่สามารถผลิตน้ำตาลจากอ้อยได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และขณะที่ทางจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานคุณภาพดีเพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมอยู่แล้วด้านอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมีพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรปลูกอ้อย จำนวน 77 ราย รวมเนื้อที่ประมาณ 1,000ไร่ ซึ่งถือว่าเกษตรกรให้ความสนใจปลูกอ้อยกันพอสมควร

ที่สำคัญการลงแขกตัดอ้อยครั้งนี้เป็นการรวมตัวของคนจิตอาสาที่ต้องการทำความดีต่อกันและกันในสังคม เป็นกิจกรรมที่ทุกคนทำดีด้วยกายเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ทุกคนต่างมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกันจากโครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ จนท.ตร. สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จนท.อส. ,จนท.ธกส. จนท.ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ผือใหญ่ มาร่วมในกิจกรรมประมาณ 80 คนซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจกับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งด้านนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หลังกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นลงคาดว่ากิจกรรมนี้จะสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อ และเกื้อกูลกันยิ่งขึ้นต่อไป

 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์