“โกลเด้น เพลซ” ต้นแบบร้านค้าปลีก จากพระราชดำริในหลวง ร.9

 

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระองค์ทรงตรากตรำปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนประเทศไทย ดังเห็นได้จากโครงการพระราชดำริ และแนวทางพระราชทานต่างๆ ของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “โกลเด้น เพลซ” ร้านค้าปลีกซึ่งประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าสามารถสัมผัสได้ถึงสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์คุณภาพดีปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล ในราคาเป็นธรรม นับเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่พระองค์ทรงได้จัดตั้งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2544

หน้าร้าน “โกลเด้น เพลซ” เป็นเอกลักษณ์ วัตถุประสงค์หลักๆ การดำเนินธุรกิจของร้านโกลเด้น เพลซ นั้น ได้แก่ เพื่อเป็นต้นแบบร้านค้าปลีกของไทย ที่มีรูปแบบและการจัดการเหมาะสมกับประชาชนไทย ทั้งในด้านผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม ส่วนผู้ผลิตขายสินค้าได้ไม่ขาดทุน นอกจากนั้น โกลเด้น เพลยังเป็นแหล่งรวมและเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าท้องถิ่นมีคุณภาพและสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน

มากมายผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาเป็นธรรม

ผลไม้สดปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพ ปัจจุบันร้านมีทั้งหมด 10 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 9 สาขาซีพี ทาวเวอร์ สาขาสะพานสูง สาขาที่ศิริราช 1 สาขาศิริราช 2 สาขาศูนย์ราชการ สาขาหัวหิน 1 สาขาหัวหิน 2 สาขาสนามเสือป่า และสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับสินค้าจะแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม คือ กลุ่มผัก  ผลไม้ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ กลุ่มอาหารทะเล อาหารพร้อมทาน ขนมและอาหารท้องถิ่น เครื่องดื่ม ผลไม้แห้งและธัญพืช สุดท้ายกลุ่มไม่ใช่อาหาร ซึ่งรวมถึงของใช้ในครัวเรือน

ผัก-ผลไม้บางส่วนจากโครงการหลวง

สลัดบาร์ อาหารพร้อมทาน ก็มีบริการ ในส่วนของสินค้าแนะนำและสินค้าขายดี ยกตัวอย่าง เช่น เห็ดออรินจิ องุ่นดำไร้เมล็ด นมยูเอชทีรสจืดสวนจิตรลดา นมสวนจิตรลดารสจืดแบบขวด นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา ตลอดจนผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์โดยโครงการหลวง     อย่างไรก็ตาม ช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหม่ของทุกปี โกลเด้น เพลซ ยังรับบริการจัดกระเช้าเพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก เว็บไซต์ สุวรรณชาด www.suvarnachad.co.th

เรื่องเล่าความสำเร็จ

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์