1 ทรรศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (18 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร)

งาน 1 ทรรศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (18 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร) ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยขอบพระคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีอุปาระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่าน และพี่น้องสื่อมวลชนสายเกษตรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรวมใจกันงานในครั้งนี้ และยังเป็นส่วนหนึ่งทำให้ทุกกิจกรรมของสมาคมสำเร็จด้วยดีเสมอตลอดมา สื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (18 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน