ปลูกมันสำปะหลังให้ได้ไร่ละ 30 ตัน

หากดูข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า การผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยฤดูกาลเพาะปลูกปี 21555/2556 ในพื้นที่  7.911 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 28.28 ล้านตัน ในปี 2557 คาดว่าจะได้ผลผลิต 28.75 ล้านตันจากพื้นที่ปลูก 7.98 ล้านไร่ เฉลี่ยได้ผลผลิตไร่ละ 3.5 ตัน แต่สำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกในไร่ “สวนเขาใหญ่ เอฟเวอร์กรีน” ตั้งที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ของ “นิรันดิ์ชัย เกษบึงกาฬ” หรืออาจารย์น้อย ใช้กรรมวิธีระบบน้ำหยด ใช้ฮอร์โมนอาหารเสริม สามารถได้ผลผลิตถึงไร่ละ 30 ตัน

นิรันดิ์ชัย บอกว่า การเกษตรนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ 4 อย่าง คือ หากดินดี กล้าพันธุ์ดี น้ำดี ดูแลดี เท่ากับมีชัยไปแล้วเกินครึ่ง อย่างมันสำปะหลังโดยทั่วไปจะปลูกได้ผลผลิตราว 3.5-5 ตันต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ แต่หากไร่มันที่ปลูกในสภาพที่ดินดี มีการนำกล้าพันธุ์ที่ดี จัดการระบบน้ำที่ดี และดูแลใส่ปุ๋ยที่ดีเหมาะกับสภาพดิน และเป็นไปตามที่พืชต้องการก็สามารถที่จะให้ผลผลิตเพิ่มได้ เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง หากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ สุขภาพย่อมแข็งแรง แต่หากมีการเสริมอาหารที่เกินกว่า อาหารประจำยิ่งจะทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วย การปลูกมันสำปะหลังก็เช่นกัน หากให้ฮอร์โมนอาหารเสริมก็จะได้ผลผลิตมากขึ้น อย่างที่ไร่ของเขาใช้ใช้ฉีดพ่น สารฮอร์โมนซูเปอร์ แม็กซ์ กรีน (SUPER MAX GREEN) ทางใบแบบละอองฝอยให้ทั่วแปลง ทำใให้ได้ผลผลิตไร่ละกว่า 30 ตัน

เจ้าของสวนเขาใหญ่ เอฟเวอร์กรีน บอกถึงวิธีการปลูกมันสำปะหลังที่ได้ไร่ละ 30 ตัน ว่า มีขั้นตอนง่ายๆ คือปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยคอก จะเป็นขี้ไก่ ขี้วัว ขี้นกกระทา หากเป็นขี้ไก่ ขี้วัวใส่ 1 ตันต่อไร่ ส่วนขี้นกกระทาใช้ 600 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงแล้วไถกลบ จากนั้นฉีดพ่นด้วยสารระเบิดดินเอเวอร์กรีน ซอล (“Evergreen Sio)” ช่วยปรับโครงสร้างดินระเบิดดินด้าน ดินแข็งตัว และเพิ่มออกซิเจนในดิน จากนั้นไถแปรหรือตีดินให้ละเอียด แล้วยกร่องขนาดใหญ่ให้ได้ขนาด 1.20 เมตรต่อร่อง แล้วฉีดยาคุมหญ้า ป้องกันการงอกของวัชพืช

ขั้นตอนต่อมา ติดตั้งระบบน้ำ จะใช้ระบบสปริงเกลอร์ หรือระบบน้ำหยดก็ได้ในสวนของเขาใหญ่ เอฟเวอร์กรีนใช้ระบบน้ำหยด จากนั้นเตรียมท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง เกล็ดมังกรจัมโบ้เบอร์ 4 ด้วยการนำท่อนพันธุ์ไปแช่น้ำ อาหารเสริมสำหรับพืช แคปซูลนาโนผสมกรดไขมันพืชเข้มข้น ซูเปอร์ แม็กซ์ กรีน 1 แคปซูลละลายในน้ำ 60 ลิตรแล้วนำท่อนพันธุ์ลงแช่ในน้ำนาโนผสมกรดไขมันพืชนาน 2-4 ชั่วโมง แล้วนำท่อนพันธุ์ไปปลูก ส่วนน้ำแช่ท่อนพันธุ์นำไปฉีดพ่นทางใบกับพืชที่ปลูกไว้ในแปลงได้ทุกชนิด

วิธีการปลูกนำท่อนพันธุ์ที่แช่น้ำยานาโนผสมกรดไขมันพืช แล้วนำมาปักแบบตั้งตรง ลงไปในดินให้เหลือตากิ่งเพียง 2-3 ตาเท่านั้น ส่วนตาที่ปักลงดิน 3-4 ตาจะทำให้ลงหัวเป็นชั้นๆ ตามตาที่สมบูรณ์ ปลูกห่างกัน 1.20×1.20 เมตร หลังปลูกเสร็จแล้ว ให้เปิดน้ำหยด รดต้นมันนานประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากนั้นให้เปิดน้ำทุกๆ 15 วันหรือให้ดูความชื้นของดิน ถ้ามีความชื้นมากพอที่เปิดน้ำห่างกัน 20 วัน โดยเฉพาะฤดูฝน อาจจะไม่ต้องรดน้ำเลย สรุปการรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดให้รดห่างกัน 15-20 วันต่อครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง

หลังจากปลูกมันสำปะหลังไปได้ 2 อาทิตย์ จะเริ่มแตกยอดอ่อนและมีใบแท้ประมาณ 2-3 ใบ จะใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน ใบอ่อนจะเริ่มมีความสม่ำเสมอ ทั่วแปลง จนกว่าอายุจะได้ประมาณ 1 เดือน ให้ฉีดพ่น ซูเปอร์ แม็กซ์ กรีน ทางใบแบบละอองฝอยให้ทั่วแปลง จนอายุได้ 1 ปี 2 เดือน ให้ผลผลิตหัวที่ใหญ่สุดน้ำหนักถึง 60-70 กิโลกรัม หัวเล็กสุดได้น้ำหนัก 24 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้ว 1 ไร่ จะได้ถึง 30 ตัน