ทริปทัวร์เกษตรสัญจร เที่ยว ช็อป ชิม“ทุเรียนศรีสวัสดิ์” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561

ทริปทัวร์เกษตรสัญจร เที่ยว ช็อป ชิม“ทุเรียนศรีสวัสดิ์” 
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561