เสวนาเกษตรสัญจร…นครปฐม-กาญจนบุรี พืชเศรษฐกิจทำเงิน

เสวนาเกษตรสัญจร…นครปฐม-กาญจนบุรี
พืชเศรษฐกิจทำเงิน เมล่อน-มะนาว-มะละกอ-กล้วย 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
จัดโดย…สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย