คาราวาน“ฟอร์ด เรนเจอร์ใหม่”กับภาคการเกษตร

ฟร์อดประเทศไทย กับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมสวนและกิจกรรมเกษตรในจังหวัดราชบุรี พร้อมพิสูจน์ สมรรถนะ ฟอร์ด เรนเจอร์ใหม่ ที่มาพร้อมขุมพลังใหม่และเทคโนโลยีอัน ชาญฉลาดที่ตอบสนองต่อการขับขี่อย่างยอดเยี่ยม ในเส้นทางสมบุกสมบันทั้งทางเรียบ ลาดชัน และออฟโรด สมกับคํานิยามรถกระบะ “เกิดมาแกร่ง”ความแกร่งที่มาพร้อมความฉลาดที่สามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรค 

ระหวา่งวันที่17-18 ธันวาคม 2561 เส้นทางกรุง เทพ – ราชบุรี