โครงการมิตรประชา ช่วยประชาชน

คณะสื่อมวลชนเดินทางไปร่วมโครงการมิตรประชา ช่วยประชาชน ณ โรงเรียนบ้านซำรัง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จัดโดยกองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559