กิจกรรมมอบทุนให้กับบุตร-ธิดา กับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรประเทศไทย

กิจกรรมดีๆ ที่ขึ้นโดย….มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนให้กับบุตร-ธิดา สือมวลชนสายเกษตร ที่เป็นกิจกรรมที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในนามสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะที่ให้การสนับสนุนทั้งๆ องค์กร และทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในครั้งนี้