เปิดเพลงกล่อมมะละกอให้ผลดก

จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกอย  หมู่ 9 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ‘นัน ชูเอียด’  ตัดสินใจโค่นต้นยางพาราในพื้นที่กว่า 3 ไร่ ทดลองปลูกพืชผสมผสาน 6 ชนิด ระยะเวลาผ่านไปเพียง 15 เดือน เฉพาะมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ เพียงอย่างเดียวสร้างได้แล้วถึง 6 แสนบาท โดยใช้เคล็ดลับนำวิทยุทรานซิสเตอร์เปิดเพลง กล่อมมะละกอเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น เมื่อผลผลิตทุกอย่างเก็บเกี่ยวได้ มั่นใจสร้างร่ายปีละนับล้านบาท
นัน  บอกว่า ครอบครัวของเขาเหมือนกับครอบครัวคนภาคใต้ทั่วไป มีอาชีพหลักทำสวนยางพารา แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ราคายางพาราตกฮวบลงอย่างต่อเนื่อง เขาจึงทดลองนำพืชอย่างอื่นมาปลูกแซมในสวนยางพารา จึงพบว่ามะละกอพันธุ์เรดเลดี้ ได้ผลดีที่สุด ที่สำคัญตลาดต้องการสูงด้วย จากนั้นได้ทำการศึกษาด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดพงศ์เจริญ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  พบว่า ผลผลิตทางการเกษตรที่มาราดีคือมะละกอกินสุก กล้วยน้ำหว้า สละสุมาลี แม้กระทั่งหมาก ล่าสุดพบว่าพริกไทยตลาดทางภาคใต้มีความต้องการสูงอีกเช่นกัน
ในที่สุดเขาตัดสินใจโค่นสวนยางพาราราว 3 ไร่ 2 งาน ทำสวนผสมผสานโดยได้รับการส่งเสริมจากสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  เน้นที่สละสุมาลี เนื่องจากราคาตก กก.ละ 100 บาท จึงปลูกสละพันธุ์สุมาลีจำนวน 135 ต้น แต่สละเป็นพืชที่จะให้ผลผลิตเมื่ออายุ 2 ปีไปแล้ว จึงมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ จำนวน  500 ต้น กล้วยน้ำหว้า 100 ต้น  หมาก 500 ต้น จำปาทอง อีจำนวนหนึ่ง ล่าสุดได้พริกไทยที่โค่นต้นหมกทุกต้นด้วย เท่ากับว่าพื้นที่ 3 ไร่กับ 2 งาน สามารถปลูก 6 ชนิดอย่างไร่ 3 ไร่ 2 งานนั่นเอง

” ที่ผ่านมาเกษตรกรยังทำสวนเชิงเดียว พอราคาตกต่ำได้รับผลกระทบต่อรายได้ และสร้างความเดือดร้อน ผมจึงศึกษาแนวทางที่จะเอาตัวรอดในยามวิกฤตราคาผลผลิต เน้นศึกษาด้านการตลาดก่อนที่จะเลือกปลูกพืช อย่างสละสุมาลี ในภาคใต้ยังมีอนาคตอีกนาน แต่เมื่อเราโค่นสวนยางพารา เราก็ขาดรายได้ ผมเลยปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี ที่ให้ผลผลิตเร็ว ตอนนี้เฉพาะมะละกอเพียงอย่างเดียวให้ผลผลิตเดือนละ 4 ตัน และยังสามารถเก็ยได้นาน 2 ปีกับอีก 6 เดือน ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมาผมมีรายได้จากมะละกอราว 6 แสนบาท เมื่อมะละกอหมดอายุ กล้วยสละก็ออกผลิตพอดี เมื่อทุกอย่างสามารถให้ผลผลิตผมมั่นใจพื้นที่กว่า 3 ไร่ตรงนี้จะสร้างได้ปีละกว่า 1 ล้านบาท” นัน กล่าว
เขา บอกด้วยว่า ในระหว่างที่ปลูกมะละกอจะใช้วิทยุทรานซิสเตอร์เปิดเพลงฮิตตามสถานีวิทยุต่างๆที่เปิดเพลง เพื่อกล่อมต้นมะละกอ ให้เกิดความเพลิดเพลิน จึงพบว่า มะละกอจะให้ผลผลิตดีอย่างสม่ำเสมอ ต่อไปหากมะละกอหมดอายุ และช่วงที่รอปลูกใหม่ เชื่อว่าสละจะเป็นพืชที่เงินได้ดีเพราะคำนวนแล้วสละ 1 ก่อ จะให้ผลผลิตก่อละ 200-300 กก.ต่อไปี ปัจจุบันราคา กก.ละ 100 บาท เท่ากับจะมีรายได้ก่อละ 2-3 หมื่นบาทต่อปี หากนำมาคูณกับ 135 ก่อนจะมีรายมากพอสมควร
‘ผมทดลองปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ทั้งสละ ผักเหรียง มะละกอ จนมั่นใจว่ามะละกอน่าสนใจ เนื่องจากใช้เวลาแค่ 5-6 เดือน ก็ให้ผลผลิตแล้ว ตอนนี้ผมจะขยายพื้นที่ปลูกอีกราว 3,000 ต้น และจะเปิดให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้งานด้วย เพราะที่บ้านผมเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่แล้ว เพื่อให้เกษตรได้ทราบว่าการทำการเกษตรต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ ปลูกพืชที่ตลาดต้องการอย่างอย่างไรการทำเกษตรไม่จนครับ” เขา กล่าว
‘นัน ชูเอียด’ ถือเป็นเกษตรหัวก้าวหน้าที่นำความคิดใหม่มาใช้ หากใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้โทร.08-7837-7042

 

ที่มา—“คมชัดลึก”